Privacyverklaring

Privacyverklaring van Gastvrijgevig met als onderdelen Het Koloniekerkje en Bed and Breakfast Hierboven, ingeschreven bij de kvk onder nummer 62828967, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gastvrijgevig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met M. Bekkema via gastvrijgevig@gmail.com.

Gastvrijgevig
Koningin Wilhelminalaan 51
8384 GG Wilhelminaoord
06-11340376 / 0521-850646

Persoonsgegevens die Gastvrijgevig verwerkt:
Gastvrijgevig verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Gastvrijgevig verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type

Gastvrijgevig verwerkt persoonsgegevens met de volgende mogelijke doelen:
– Het afhandelen van betalingen en facturen;
– Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder, na toestemming klant;
– Om klanten te contacten indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om klanten te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten;
– Om zijn diensten goed uit te voeren;
– Vanuit wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de administratie en belastingaangifte.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Gastvrijgevig en worden niet verstrekt aan derden, tenzij zij verplicht wordt middels rechterlijke dan wel wettelijke uitspraak. Gastvrijgevig verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van zijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Automatisering
Gastvrijgevig gebruikt Microsoft Office 365 en Microsoft OneDrive om te communiceren met zijn klanten en om gegevens veilig op te slaan. Gastvrijgevig gebruikt op zijn websites geen cookies.

Gastvrijgevig bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld en verwijderd deze na twee jaar. Gegevens in onze administratie ten behoeve van administratie verplichting en belastingaangifte worden 7 jaar bewaart.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastvrijgevig en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens van u waarover Gastvrijgevig beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gastvrijgevig@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zal Gastvrijgevig vragen om identificatie. U krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reactie op uw verzoek. Gastvrijgevig wil u er tevens op wijzen dat er de mogelijkheid bestaat een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.