Geschiedenis van het kerkje

Het koloniekerkje is in 1853 gebouwd. De mensen die in de kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid woonden moesten verplicht naar deze kerk. Later is het kerkje in eigendom geweest van een hervormde gemeente. Sinds 2009 is het kerkje weer toegevoegd aan de lijst van rijksmonumenten van de MvW.